Informacija o obradi osobnih podatka ispitanika u svrhu dostave oglasa i ponuda za prodaju nekretnina i potraživanja

Voditelj obrade osobnih podatka, EOS nekretnine d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Horvatova 82, OIB: 31075247773 (dalje u tekstu:Društvo), zastupano po direktorima Barbari Cerinski i Bernhardu Melischnigu, ovim putem prikuplja i obrađuje osobne podatke zainteresiranih ispitanika u svrhu u svrhu daljnje dostave oglasa i ponuda za prodaju nekretnina i potraživanja objavljenih na web stranici  https://eos-nekretnine.hr/. Osobni podaci ispitanika koji se u ovu svrhu obrađuju su: ime, prezime, e-mail adresa, kontakt mobitel i/ili telefon.
  1. Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju  na temelju dane privole ispitanika.
  2. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu. Opoziv privole za obradu osobnih podatka može se iskazati  slanjem e-maila takvog sadržaja na e-mail adresu: kontakt@eos-nekretnine.hr ili poštom na adresu Društva u kojem slučaju će osobni podaci biti izbrisani iz baze podataka voditelja obrade u roku od 5 dana. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.
  3. U slučaju kad ispitanik ranije ne opozove danu privolu, njegovi osobni podaci brišu se iz baze podataka istekom roka od 2 godine od dana zadnje uspostavljene komunikacije. Za vrijeme važenja privole, voditelj obrade će povratno kontaktirati ispitanika ako će u ponudi  imati sličnu nekretninu/potraživanje koje se ispitaniku može ponuditi.
  4. Svoja prava prema propisima o zaštiti osobnih podataka ispitanici besplatno ostvaruju obraćanjem putem redovne pošte na adresu sjedišta Društva s naznakom „za Službenika za zaštitu osobnih podataka“ ili elektronskim putem na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Društva: dpo@eos-matrix.hr.
  5. U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, ispitanicima pripadaju sljedeća prava: pravo zatražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka od voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja, pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo na prigovor na obradu osobnih podataka,  pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr).
  6. Pojedine procese obrade osobnih podataka voditelj obrade obavlja koristeći usluge vanjskih suradnika uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka.
  7. Za sve detaljnije informacije vezano za zaštitu osobnih podatka upućujemo na primjenu  Politike privatnosti povezanog društva EOS Matrix d.o.o. na https://hr.eos-solutions.com/privacy-policy.html
  8. Za ostale prigovore koji se ne odnose na obradu osobnih podatka upućujemo da se obratite na e-mail adresu: prigovori@eos-nekretnine.hr
  9. Ispitanicima u kontekstu ove obrade smatraju se fizičke osobe koje iskazuju interes za kupnju i/ili dostavu oglasa i ponuda za kupnju nekretnina i potraživanja objavljenih na web stranici  https://eos-nekretnine.hr/ u privatne svrhe, dok se dostava oglasa i ponuda za prodaju nekretnina i potraživanja objavljenih na web stranici  https://eos-nekretnine.hr/ fizičkim osobama koje djeluju kao predstavnici i zaposlenici  poslovnih subjekata te kao takvi djeluju u svom službenom svojstvu zasniva na legitimnom interesu Društva.