Česta pitanja

Slijede pitanja koja klijenti najčešće postavljaju. Ako želite opširnije odgovore, slobodno nas kontaktirajte.

Kod kupnje potraživanja, kupac kupuje potraživanja koja su osigurana ugovorima, instrumentima osiguranja (mjenicama, zadužnicama, jamstvima..), odnosno založnim pravima na nekretninama, a vezana su uz određenu pravnu i/ili fizičku osobu.

Dakle, u slučaju osiguranja založnim pravom na nekretnini, kupac tek treba steći vlasništvo nekretnine putem ovršnog i/ili stečajnog postupka, ovisno o vrsti postupka u kojem se nekretnina prodaje ili će se prodavati.

Kod kupnje nekretnine, kupac nekretnine vlasništvo stječe uplatom kupoprodajne cijene te izdavanjem tabularne isprave, nakon čega podnosi prijedlog za uknjižbu prava vlasništva nadležnom zemljišnoknjižnom sudu i  postaje vlasnik uknjižbom u zemljišnim knjigama.

S obzirom na prethodno navedeno, cijena kupnje potraživanja je uvijek niža od cijene kupnje nekretnine.

Ne postoji jednoobrazni odgovor i ne može se odrediti točno vrijeme trajanja postupka s obzirom na to da nisu svi ovršni i/ili stečajni postupci iste kompleksnosti, niti svi sudovi rješavaju predmete u jednakom vremenskom periodu (potrebno vrijeme ovisi o kompleksnosti predmeta, broju predmeta za koje je sudac nadležan..). Mogući vremenski period je od 2 do 5 godina.
Kupac postaje vlasnik nekretnine donošenjem rješenja o dosudi te uplatom prodajne cijene u vremenskom roku koje je određeno rješenjem.

Trenutak stupanja u posjed ovisi o nizu faktora – primjerice ako se u ovršnom postupku kupuje nekretnina koja je u vlasništvu društva koje je u stečajnom postupku i ista se nekretnina već nalazi u posjedu stečajnog upravitelja/ice, onda je trenutak stupanja u posjed vrlo brz i ovisi o dogovoru sa stečajnim upraviteljem/icom.

Ukoliko nije takav slučaj, onda je trenutak stupanja u posjed ovisan o brzini rada suda, fleksibilnosti ovršenika i/ili treće osobe koji se nalaze u posjedu nekretnine. Ovisno o trajanju ovrhe, brzini sudskog procesa, postupak može trajati od 6 mjeseci do 2 godine.

Ukoliko nije navedeno da se nekretnina kupuje zajedno s pokretninama, iste nisu predmet prodaje niti se nad njima stječe bilo kakvo vlasništvo, posebice jer netko treći možda ima upisan teret nad tim pokretninama.

Prilikom prodaje nekretnine u ovršnom ili stečajom postupku, pored ostalih zakonski propisanih naznaka, stavlja se i naznaka je li nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji na nekretnini, ili je nekretnina dana u najam ili zakup.

Nekretnina je slobodna od osoba i stvari znači da u nekretnini ne stanuje ovršenik i/ili treća osoba niti se u njoj nalazi namještaj ili druge pokretnine, kao i da nekretnina nije dana u najam ili zakup.

Nekretnina nije slobodna od osoba i stvari, znači da kupac nekretnine u ovršnom postupku, mora ući u posjed nekretnine putem novog ovršnog postupka kako bi nekretninu preuzeo.

U stečajnom postupku stečajni upravitelj je dužan odmah nakon otvaranja stečajnog postupka cjelokupnu imovinu koja ulazi u stečajnu masu (uključujući i nekretnine) preuzeti u posjed i njome upravljati te isto tako uvesti kupca nekretnine u posjed.

stečajnom postupku stečajni vjerovnik i prvi razlučni vjerovnik sukladno članku 247. stavak 7. Stečajnog zakona može izjaviti da kupuje nekretninu i da stavlja u prijeboj svoju tražbinu s protutražbinom stečajnoga dužnika po osnovi cijene u visini utvrđene vrijednosti nekretnine.

Sukladno zapisniku s 30. sjednice Odjela trgovačkih i ostalih sporova  od 9. studenog 2017. godine, prvi razlučni vjerovnik u prednosnom redu ne mora biti ponuditelj u javnoj dražbi da bi dao izjavu o kupnji nekretnine i stavljanje u prijeboj svoje tražbine s protutražbinom stečajnog dužnika za iznos cijene nekretnine utvrđene procjenom.

Izjavu mora dati najkasnije do završetka elektroničke javne dražbe.

Sukladno navedenom, iznos se može prebijati najkasnije do završetka elektroničke javne dražbe .

ovršnom postupku ovrhovoditelj koji je kupac i jedini vjerovnik koji se namiruje iz kupovnine, nije dužan položiti kupovninu ako ona iznosi koliko i njegova ovršna tražbina ili manje.

Ako kupovnina iznosi više od njegove ovršne tražbine, ovrhovoditelj je dužan položiti razliku.

O oslobođenju kupca od polaganja kupovnine  sud odlučuje, na temelju zahtjeva kupca podnesenog sudu najkasnije do završetka elektroničke javne dražbe, u rješenju o dosudi.