Informacija o obradi osobnih podatka poslovnih partnera

Voditelj obrade osobnih podatka, EOS nekretnine d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Horvatova 82, OIB: 31075247773, zastupano po direktorima Barbari Cerinski i Bernhardu Melischnigu, ovim putem prikuplja i obrađuje osobne podatke zainteresiranih poslovnih partnera u svrhu detaljne komunikacije svih podataka o nekretninama i potraživanjima koja su objavljena na stranici  https://eos-nekretnine.hr/. Osobni podaci poslovnih partnera koji se u ovu svrhu obrađuju su: ime, prezime, e-mail adresa, kontakt mobitel i/ili telefon.
  1. Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju isključivo na temelju dane privole potencijalnog poslovnog partnera.
  2. Poslovni partner ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu. Opoziv privole za obradu osobnih podatka izjavljuje se putem slanja e-maila takvog sadržaja na e-mail adresu: kontakt@eos-nekretnine.hr u kojem slučaju će osobni podaci biti izbrisani iz baze podataka voditelja obrade u roku od 15 dana. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.
  3. U slučaju kad poslovni partner ranije ne opozove danu privolu, njegovi osobni podaci brišu se iz baze podataka istekom 1 godine od dana zadnje uspostavljene komunikacije. Za vrijeme važenja privole, voditelj obrade će povratno kontaktirati poslovnog partnera ako u ponudi bude imao sličnu nekretninu koja se poslovnom partneru može ponuditi.
  4. Svoja prava prema propisima o zaštiti osobnih podataka poslovni partneri besplatno ostvaruju obraćanjem putem redovne pošte na adresu sjedišta Društva s naznakom „za Službenika za zaštitu osobnih podataka“ ili elektronskim putem na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Društva: dpo@eos-matrix.hr
  5. Poslovni partner ima pravo na pristup informacijama o obradama osobnih podatka, pravo i obvezu ispravka netočnih podatka te pravo uputiti prigovor voditelju obrade na prethodno navedene kontakte te Agenciji za zaštitu osobnih podatka.
  6. Pojedine procese obrade osobnih podataka voditelj obrade obavlja koristeći usluge vanjskih suradnika uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka.
  7. Za sve detaljnije informacije vezano za zaštitu osobnih podatka upućujemo na primjenu  Politike privatnosti povezanog društva EOS Matrix d.o.o. na https://hr.eos-solutions.com/privacy-policy.html
  8. Za ostale prigovore koji se ne odnose na obradu osobnih podatka upućujemo da se obratite na e-mail adresu: prigovori@eos-nekretnine.hr