Informacija o obradi osobnih podatka

Voditelj obrade osobnih podatka, Društvo EOS nekretnine d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Horvatova 82, OIB: 31075247773, zastupano po direktorima Barbari Cerinski i Bernhardu Melischnigu, ovim putem prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu rješavanja podnesenih prigovora potrošača, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Osobni podaci koji se u ovu svrhu obrađuju su: ime, prezime, e-mail adresa, poštanska adresa.
  1. Obrada prethodno navedenih podataka provodi se u svrhu poštivanja pravnih obveza voditelja obrade, propisanih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
  2. Sva prava sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka besplatno se ostvaruju obraćanjem putem redovne pošte na adresu sjedišta Društva s naznakom „za Službenika za zaštitu osobnih podataka“ ili elektronskim putem na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Društva: dpo@eos-matrix.hr.
  3. Potrošač ima pravo na pristup informacijama o obradi osobnih podatka, pravo i obvezu ispravka netočnih podatka te pravo uputiti prigovor voditelju obrade na prethodno navedene kontakte te Agenciji za zaštitu osobnih podatka.
  4. Pojedine procese obrade osobnih podataka voditelj obrade obavlja koristeći usluge vanjskih suradnika uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka.
  5. Za sve detaljnije informacije vezano za zaštitu osobnih podatka upućujemo na primjenu  Politike privatnosti povezanog društva EOS Matrix d.o.o. na https://hr.eos-solutions.com/privacy-policy.html